דף ראשי עבודות עפר ופיתוח משכנתאות פרסם כאן! ספק אבן ושיש יצירת קשר
בניית מרפסות תלויות פרסם כאן! שלד וגמר אומדן עליות בנייה מאמרים בענף הבניה הוסף מכרז
לפי ח.פ./ת.ז. לפי אימייל

בדרך לעסקת ענק בנדל"ן: דמרי במו"מ לרכישת דוניץ בכ-700-600 מיליון שקל

בעקבות שריפת הענק: פשרה היסטורית תסדיר את זכויות התושבים בקרקע

רשות החברות האריכה את כהונתו של יו"ר דירה להשכיר

ביקושים של 1.4 מיליארד שקל: גב ים מנפיקה אג"ח חדשה ומגייסת 770 מיליון שקל

משלמים יותר שכר דירה? איפה בכל זאת תוכלו לשלם פחות

במקום הכי יקר בתל אביב: תוכנית ענק חדשה למגדלי תעסוקה ומגורים בקריה

אושרה תוכנית להתחדשות עירונית בקרית אונו: יוקמו 276 יחידות דיור חדשות

אנליסט הנדל"ן של אקסלנס ברוקראז' צופה צמיחה חזקה בהכנסות אפריקה מגורים

שלוש חברות נדל"ן נסוגו ממכרז בבת ים – וצפויות לשלם פיצוי של 33 מיליון שקל

למרות התנגדות יונה יהב: אושרה תוכנית להקמת 230 קוטג'ים בדניה בחיפה

קרן מגוריט רכשה 20 דירות בבני ברק תמורת 38 מיליון שקל

ממשיך בהגרלות: "המנכ"ל" של מחיר למשתכן עוזב - וישמש מנכ"ל מפעל הפיס

מי צריך דירת 50 מ"ר? רוצים לגור בעיר - תתכוננו להסתפק בפחות

מוכרי דירות יד שנייה מתחילים להישבר

מיני־פנטהאוז נמכר בתל אביב ב-7.5 מיליון שקל

היכן נמכר קוטג' 10 חדרים בכמעט 4 מיליון שקל?

הבית בפריז, דירת הנופש על הים בתל אביב: המשפחה שחיה את החלום

מדד יד2-TheMarker: מהי השכונה המבוקשת ביותר ברמת גן?

"השכנים חוסמים לנו את הכבישים - אנחנו נוסעים כמעט שעה ורבע במקום 40 דקות"

הסוף לתאונות באתרי הבנייה? הקבלנים ישקיעו 4.5 מיליון שקל בקידום הבטיחות
רויאל בריכות שחיה
טיפרוניק פתרונות הנדסה
איריס שוסטר משכנתא
חאלד את בלאל בע"מ
י.מ .ספיר אלומיניום
איזי פרדו פרויקטים
בנית איכות-גלעד
פתרונות לשיפוצים
נתשה עבודות עפר
רויאל גרניט
ערמוני פרויקטים
 דף ראשי > יזמויות בנדל"ן
 ליצירת קשר עם  בעל מכרז זה לחץ כאן
מס' יזמות: 34009
תאריך פתיחה: 22/1/2020
סוג קרקע: מנהל מס' מכרז: ים/45/2020
אזור: דרום
מיקום: ניצן
סוג בנייה:
1. מגורים צמודת קרקע
שטח מגרש: מ"ר  
מצב נוכחי: מגרש
זכויות בניה: 1 יח"ד
זמינות: מיידי
סטטוס: ללא תוכניות
רכישה: רכישה מלאה,
כתובת הנכס: ניצן
מפרסם / יזם: משרדי רשות מקרקעי ישראל טלפון: 5575* או 03-9533333
מועד אחרון להגשת הצעות: 20/4/2020   שעה:  12.00
הערות: *מכרז מקוון
הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי
לחכירת מגרש לבניה עצמית (סה"כ יחידת דיור אחת)
ביישוב ניצן
מכרז מספר ים/45/2020
רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות" או "רמ"י "), מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח שפרטיום בעת פרסום המכרז הינו כדלהלן:
על המגרש חלה תכנית 291/03/6, יעוד המגרש הינו: אזור מגורים א'. יתר פרטי ותנאי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע, ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח למשרד הבינוי והשיכון, אגרות והיטלים לרשות המקומית ודמי הקמה לתאגיד המים והביוב, הכל כפי שיפורט בחוברת המכרז.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י ביום 10/2/2020 ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה.

ניתן לקבל עותק של חוברת המכרז ללא כל תמורה , במשרדי רשות מקרקעי ישראל, רח' יפו 216 בנין שערי העיר, קומה 6, ירושלים, טלפון 5575* או 03-9533333, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר האינטרנט.

זמני קבלת קהל: ב',ד' 13:00-8:00, ב' 17:30-16:00.

הגשת ההצעה למכרז זה הינה במתכונת של הגשת הצעה באמצעות מערכת מכרזים מקוונת, ובנוסף להגשת ההצעה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת, חייב המציע להדפיס את טופס אישור ההצעה ולהגישו באופן פיזי גם לתיבת המכרזים המיועדת למכרז זה שתמצא במרחב עסקי ירושלים בצרוף המחאה בנקאית/ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ומסמכים נוספים ככל שנדרש להגישם במקור, כפי שיפורט בחוברת המכרז.

ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". בעת תחילת הליך ביצוע הגשת ההצעה באתר רשות מקרקעי ישראל, יועבר המשתמש באופן אוטומטי למערכת "ממשל זמין", שם יידרש לבצע הליך הזדהות. בסיום ההליך יועבר באופן אוטומטי לאתר רשות מקרקעי ישראל לשם השלמת הליך הגשת ההצעה.

מודגש כי כל הצעה אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין (באמצעות אותו המשתמש), תעדכן את קודמתה. ההצעה האחרונה שתוגש על ידי אותו המשתמש היא ההצעה אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים והצעות קודמות שיוגשו על ידי אותו המשתמש, יפסלו.

המועד האחרון הן להגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת באתר רמ"י והן להגשת טופס אישור ההצעה וההמחאה הבנקאית/הערבות בתיבת המכרז במשרדי המרחב הוא בתאריך 20/4/2020 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק.

במכרז זה תשתתפנה רק הצעות אשר במועד האחרון להגשת ההצעות תמצאנה במלואן במערכת המכרזים המקוונת , וכן מעטפה הכוללת את טופס אישור ההצעה חתום כנדרש והמחאה בנקאית/ערבות במקור, בתיבת המכרזים הפיזית במרחב, הכל כמפורט בחוברת המכרז.

תיבת המכרזים הפיזית במשרדי מרחב עסקי ירושלים תיסגר ומערכת המכרזים המקוונת תינעל באופן אוטומטי במועד האחרון להגשת ההצעות.

לא תתקבל טענה כי בשל תקלה טכנית כלשהי או מכל סיבה שהיא נמנע מהמציע להגיש את הצעתו במערכת המכרזים המקוונת או להגיש את המעטפה לתיבת המכרזים הפיזית במועד.

רמ"י ממליצה לבצע את הליך הגשת ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת מבעוד מועד, בשים לב כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות יש להשלים הן את הליך הגשת ההצעה המקוונת והן את הגשת טופס אישור ההצעה חתום כנדרש בצרוף המחאה בנקאית/ ערבות, לתיבת המכרזים הפיזית במשרדי המרחב.

אופן הליך הגשת ההצעה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת, מפורט במלואו בחוברת המכרז.

פרסום זה הינו לידיעה בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את רמ"י בכל צורה שהיא, לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו. התנאים המחייבים הם אלה אשר יופיעו בחוברת המכרז על כל נספחיה.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

בערבי חג ובימי חול המועד לא תתקיים קבלת קהל.

ט.ל.ח

מס'  מגרש

גוש

חלקה (בחלק)

שטח במ"ר

87

2783

2

472

 

 

תנאי המכרז, לרבות מחיר מינימום, הוצאות הפיתוח למשרד הבינוי והשיכון וגובה הערבות לקיום ההצעה, יפורסמו בחוברת המכרז.

 

לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום


 © בונים אונליין בע"מ כל הזכויות שמורות. רחוב י.ל.פרץ 32 חיפה 330610 טל': 04-8510510 , פקס: 04-8511042 אימייל: info@bonimonline.co.il
בניית אתרים ושיווק באינטרנט