דף ראשי עבודות עפר ופיתוח משכנתאות פרסם כאן! ספק אבן ושיש יצירת קשר
בניית מרפסות תלויות פרסם כאן! שלד וגמר אומדן עליות בנייה מאמרים בענף הבניה הוסף מכרז
לפי ח.פ./ת.ז. לפי אימייל

לבייב נפרד סופית משוק ההון הישראלי - בהפסד של מיליארדים: מי יזכה באפריקה?

ההגרלה הבאה של מחיר למשתכן בדרך - אך אלפי זוכים יחכו למפתח עוד כמה שנים

"כמו מטוס שניסה להמריא - אבל התרסק על הקרקע": נחשפים המחדלים שהביאו לקריסת אורתם סהר

כלל ביטוח רוכשת מבנה באזור התעשייה הר-טוב ב-96 מיליון שקל

ניצחון ליזמים בת"א: לא יידרשו לתת כתבי שיפוי עבור בנייה סמוך לנחל הירקון

המלשינון של ואדי ערה: כך נאבקים תושבי קציר בהרחבה של ערערה

דירה בפחות ממיליון שקל - אבל תשכחו מגוש דן: הפתרון של שקד ובנט לשוק הדיור

לילה באילת החל ב-80 שקל: הרשת שרוצה לשבור את מחירי החופשות

כיל מצטרפת למאבק הענקים נגד השכונה החדשה באשדוד: "פוטנציאל לפגיעה משמעותית בעסקים"

משפחה ערבית שביקשה לקנות דירה בירושלים וסורבה - תפוצה ב-20 אלף שקל

"חומות בטון במקום שטחים ירוקים": תושבי ת"א נגד פרויקט הענק בלה גווארדיה

תביעה נגזרת של 13 מיליון שקל: הסכסוך סביב מתחם קולנוע שביט עולה מדרגה

מגוריט תרכוש 56 דירות בפרויקט "הפרדס" בפתח תקווה ב-130 מיליון שקל

"ניהול איכותי, מחיר נוח בבורסה - ותנופת פיתוח": ההמלצה החדשה של איפקס קפיטל מרקטס

הכלכלנית הראשית באוצר: בזכות מחיר למשתכן - עלייה במכירת דירות חדשות

כשנה לאחר שראש מינהל הבטיחות עזב בטריקת דלת: משרד העבודה והרווחה הודיע על מינוי חדש

אחרי 13 שנים בי.ח דמרי: עמוס דבוש מונה למנכ"ל קרדן נדל"ן

"צעירים רבים מבינים שלעולם לא יצליחו לרכוש בית": האם העולם שוב צריך לדאוג?

שיפוץ בת"א ב-1.5 מיליון שקל: איך מעצבים דירה למשפחה גבוהה במיוחד?
טרא יזמות ובניה בע"מ
ד.ד.ניהול ובניה בע"מ
א.מ עבודות חשמל תקשורת ושיפוצים
ידי נתנאל
ידי זהב
שיש ונציה
סיגנל חברה לבניה והנדסה
רעיונות -ניהול פרויקטים בע"מ
נתשה עבודות עפר
רויאל גרניט
אמוץ יגדל
 דף ראשי > מכרזים
בניה ותשתיות - החלפת מערכת מיזוג אוויר מרכזית מסוג VRF
מס' מכרז: 29347
תאריך פתיחה: 6/8/2019
סוגי תשתיות:
1. בניה
אזור:
דרום, 
מיקום: אילת
סוג בנייה:
1. מוסדי
שלב: מכרזים לביצוע
בניה לפלח:
ממשלתי,
סיווג מקצועי:
1. ב - 170 (מתקני מיזוג אוויר) - 1 - לא מוכר לעבודות ממשלתיות
התמחות:
קבלני חשמל,אינסטלציה,מיזוג
מיזוג אוויר: אחר
קבלן: טרם נבחר
מפרסם / יזם: חברת החשמל
אדריכל: נבחר
איש קשר: בונים אונליין טלפון: 04-8510510
מועד סיור קבלנים: 19/8/2019   שעה:  11.30 מקום מפגש:  משרדי חברת החשמל באילת
* השתתפות חובה
מועד אחרון להגשת הצעות: 1/9/2019 עודכן בתאריך:  6/8/2019 שעה:  11:00
הערות: *מספר מכרז: 102813850
נושא: החלפת מערכת מיזוג אוויר מרכזית מסוג VRF במשרדים באילת.
המכרז הינו מכרז חד שלבי (יש להגיש מחיר + הצעות טכניות עד המועד האחרון)
ההגשה הינה הגשה בתיבה האלקטרונית וחובה לחתום עם חתימה דיגיטלית!!!

סיור ספקים/כנס ספקים
חברת החשמל תערוך כנס מציעים באתר/י השירות – משרדי חברת חשמל באילת (פרטים נוספים יימסרו במהלך הרישום).
הכנס יתקיים בתאריך: 19.08.19 ביום ב', על המציע להירשם לאחד משני הסיורים שיתקיימו באותו היום:
סיור ראשון - בשעה: 11:30 עד 13:00.
סיור שני – בשעה: 14:30 עד 16:00.
על המציע להשתתף באחד מסיור החובה באתר השירות - משרד איזורי אילת לצורך הבנת היקף הפרויקט.

תנאים מוקדמים
המציע יציג אישור בדבר רישום המציע בפנקס הקבלנים עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות , התשכ"ט – 1969 ותקנותיו בענף ובסיווג הכספי: 170 – ב 1.
יובהר כי לצורך עמידה בתנאי זה, ניתן להמציא גם אישור בדבר רישום בפנקס הקבלנים בענף הראשי הרלוונטי, המציע נדרש להמציא תעודה מפנקס הקבלנים להוכחת עמידה של המציע בתנאי זה.
המציע יציג הסמכה כתובה מספק הציוד בתוקף למועד הגשת ההצעות עבור התקנה ואחזקת מתקן שרות לציוד עבור מערכת מיזוג אויר מסוג VRF.
על המציע להיות בעל ניסיון קודם ב7 שנים האחרונות של התקנת לפחות 4 מערכות מיזוג אויר מטיפוס VRF בהספק כולל של לא פחות מ-50TR לכל פרויקט.
לפחות אחת מהעבודות הנדרשות בהצגת הניסיון התבצעה בארץ כולל שירות ובתפוקה של לא פחות מ100TR.
אופן ההוכחה: על המציע לצרף טבלה חתומה ע"י נושא משרה מוסמך בחברה המציעה הכוללת רשימת הפרויקטים, טון קירור ושם המוסד בו בוצעה העבודה ותאריך.
מציע שהינו תושב ישראל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה נוסח חדש נדרש לעמוד בתנאים הבאים: המציע יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 ובכלל זה, תצהיר לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 ובהתקשרויות בשווי העולה על 400,000 ש"ח, ימלא, יחתום ויגיש תצהיר לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז –1987( כמפורט בנספח הרצ"ב) בנוסף, המציע ימלא, יחתום ויגיש תצהיר לעניין קיום הוראות סע' 9 לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998( כמפורט בנספח הרצ"ב). המצאת תצהיר כאמור לחח"י בנוסח המצורף מהווה תנאי להתקשרות חח"י עם המציע.

יש להצטייד בתעודות זיהוי. יורשו להשתתף בסיור רק קבלנים, בעלי סיווג בטחוני מתאים.
הצעת קבלן, אשר לא השתתף במפגש המציעים, תפסל.
על המעוניינים להגיע לכנס יש לפנות לעורך המכרז נאור חזן עד יום א' 18.08.19 בשעה 10:00 בדוא"ל ולציין: שם חברה, שם נציג (עד 3 נציגים מחברה), תעודת זהות, מס' רכב וטלפון סלולרי.
מועד אחרון להגשה: 01/09/2019 בשעה: 11:00 בת"א.
ט.ל.ח
 © בונים אונליין בע"מ כל הזכויות שמורות. רחוב י.ל.פרץ 32 חיפה 330610 טל': 04-8510510 , פקס: 04-8511042 אימייל: info@bonimonline.co.il
בניית אתרים ושיווק באינטרנט