דף ראשי עבודות עפר ופיתוח משכנתאות פרסם כאן! ספק אבן ושיש יצירת קשר
בניית מרפסות תלויות פרסם כאן! שלד וגמר אומדן עליות בנייה מאמרים בענף הבניה הוסף מכרז
לפי ח.פ./ת.ז. לפי אימייל

אחרי 13 שנים בי.ח דמרי: עמוס דבוש מונה למנכ"ל קרדן נדל"ן

"צעירים רבים מבינים שלעולם לא יצליחו לרכוש בית": האם העולם שוב צריך לדאוג?

שיפוץ בת"א ב-1.5 מיליון שקל: איך מעצבים דירה למשפחה גבוהה במיוחד?

באיזו עיר נמכרו דירות 4 חדרים ב-985 אלף שקל - וב-3.25 מיליון?

האיש שמחלק קנסות חושף נתון שצריך להטריד כל אדם שרוכש דירה חדשה בישראל

המדינה שהוכיחה: פיקוח על שכר הדירה לא מוריד מחירים

עסקת השבוע: בכמה נמכרה דירת 4 חדרים בגבעתיים

העלייה במחירי הדירות: מיליארדי שקלים ירדו לטימיון - ועכשיו יש סכנה חדשה

השוכר לא משלם? הדייר מסרב להתפנות? האנשים שדואגים לבעלי הבתים

משרד הביטחון מפנה 22 דונם סמוך למתחם התחנה בתל אביב לטובת 650 יחידות דיור

אחרי ההצפה - חריש מתאוששת: זינוק במכירת דירות חדשות

לאומי פרטנרס: "אספן גרופ נסחרת בדיסקאונט משמעותי ביחס לתזרים שהיא מייצרת"

יעקב לוקסנבורג שלח הצעה משופרת לבעלי החוב באפריקה

רובוטים במקום חיילים: מי יזכה במכרז הענק של צה"ל להפרטת האפסנאות

קק"ל בריטניה משקיעה 4.8 מיליון שקל בירוחם

במקום תמ"א 38? אלה השכונות שהמדינה בחרה לחדש

בני 32, בלי ילדים: 4,550 רווקים ורווקות מתחרים על 50 דירות בגינדי TLV

מגדלי ענק ואסון תחבורתי: כך תיראה הרצליה פיתוח

תוכנית המתאר של שהם אושרה: נערכים ל-35 אלף תושבים עד 2040

"חזירות ורצון להעשיר את קופת בעלי הקרקע": תושבי צפון תל אביב נגד תוכנית שדה דב
אמון שערים
ד.ד.ניהול ובניה בע"מ
איריס שוסטר משכנתא
ידי נתנאל
ידי זהב
איזי פרדו פרויקטים
סיגנל חברה לבניה והנדסה
פוינטגרף
נתשה עבודות עפר
רויאל גרניט
אמוץ יגדל
 דף ראשי > מכרזים
בניה ותשתיות - ייעוץ תכנוני ואדריכלי
מס' מכרז: 29381
תאריך פתיחה: 12/8/2019
סוגי תשתיות:
1. בניה
אזור:
דרום, 
מיקום: אזור הדרום
סוג בנייה:
1. מוסדי
שלב: מכרזים לביצוע
בניה לפלח:
ממשלתי,
התמחות:
אדריכל,מעצב,מתכנן בניה
אדריכלות: אחר
קבלן: טרם נבחר
מפרסם / יזם: מינהל התכנון - משרד האוצר
אדריכל: נבחר
איש קשר: בונים אונליין טלפון: 04-8510510
מועד אחרון להגשת הצעות: 8/9/2019 שעה:  12:00
הערות: * מינהל התכנון - משרד האוצר מזמין בזאת הגשת הצעות למכרז מס' 18/2019 למתן שירותי ייעוץ תכנוני ואדריכלי ללשכת התכנון במחוז דרום.

1. מהות העבודה
לשכת התכנון במחוז דרום מעוניינת בקבלת שירותי ייעוץ לאדריכלות ותכנון ובכוונת מינהל התכנון להפעיל באמצעות מכרז זה יועץ אחד.

2. תקופת ההתקשרות
2.1 מועד משוער לתחילת מתן השירותים הינו אוקטובר 2019, בכפוף להליכי המכרז, ולחתימת מורשי החתימה על ההסכם ולמשך שנה (להלן: "תקופת ההסכם").
2.2 לוועדת המכרזים תהיה שמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת ההסכם בתקופות קצובות נוספות שלא יעלו על 5 שנים במצטבר, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז.

3. תנאים להשתתפות במכרז
הערה מקדימה:
במידה והמציע מעוניין כי השירותים יבוצעו ע"י מבצע מטעמו, על המציע לעמוד בכל תנאי הסף למציע כפי שיפורטו להלן (ר' סעיף 3.1) וכן להציע מבצע - יועץ מטעמו העומד בכל תנאי הסף למבצע (ר' סעיף 3.2) כפי שיפורטו להלן; במידה והמציע הוא יחיד המעוניין לספק את השירותים בעצמו, הרי שקיימת זהות בין המציע לבין המבצע, וכך גם לעניין תנאי הסף המבוקשים (ר' סעיף 3.2).
רשאי להגיש הצעה למכרז זה מי שימלא אחר כל הדרישות המפורטות להלן במצטבר:

3.1 ניסיון המציע:
בעל ניסיון של שנה לפחות בין המועדים 1/2016 והמועד האחרון להגשת הצעות במתן ייעוץ בתחום התכנון.

3.2 כישורי המבצע: על המבצע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן באופן מצטבר:

3.3 אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים(*).
(*)יודגש כי במקרה של תעודה על השכלה אקדמית או השכלה גבוהה אחרת, שנרכשה במוסד שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (גם אם הלימודים נערכו בארץ), יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתוארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ.
3.3.1 בעל ניסיון מקצועי, בין המועדים 1/2012 והמועד האחרון להגשת ההצעות, עבור לפחות 2 תוצרים מתוך המפורט להלן:
3.3.1.1 בדיקת תכניות עבור מוסד תכנון במסגרת לשכת תכנון מחוזית או בצוות של מהנדס ועדה מקומית.
3.3.1.2 תכנון, ליווי או בקרה של תכנית מתאר.
3.3.1.3 תכנון, ליווי או בקרה של תכנית מפורטת.
3.3.1.4 תכנון, ליווי או בקרה של תכנית לביצוע של בנייה בהיקף של לפחות 8 יח"ד או שטח מסחרי בשטח של לפחות 500 מ"ר או לפחות מבנה ציבור אחד.
3.3.1.5 הכנה וקידום של מסמך מדיניות או הנחיות מרחביות.
3.3.1.6 הכנת פרוגרמה או בקרה על פרוגרמה ברמה של לפחות שכונה או ישוב.
3.3.1.7 תכנון, ליווי או בקרה של תכנית לאזורי תעסוקה;
3.3.1.8 תכנון, ליווי או בקרה של תכנית התחדשות עירונית;
3.3.1.9 תכנון, ליווי או בקרה של תכנית פינוי בינוי;
3.3.1.10 ייעוץ אדריכלי באחד מהנושאים הבאים: עיצוב עירוני או שימור, או קביעת הנחיות מרחביות או תכנון.

"תכנון, ליווי או בקרה" – ניהול תכנון או ניהול צוותי תכנון או תכנון או ליווי או בקרה או בדיקה של תכנית מתחילתה ועד לפרסומה למתן תוקף או לפחות עד לדיון במוסדות תכנון וקבלת החלטה להפקדה ע"י מוסד התכנון.

4. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון .

5. שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד, בקובץ וורד לדואר אלקטרוני עד לתאריך 22.08.2019 עד לשעה 12:00. יש לוודא אישור קבלת המייל בטלפון (איילה). תשובות יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל התכנון תחת מינהל התכנון / פרסומים החל מיום 29.08.2019

6. על המציע להגיש הצעתו באופן המפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במינהל התכנון, רח' בית הדפוס 12 (בית השנהב) כניסה C, ירושלים, בימים א-ה, בין השעות 7:00 ל-22:00 עד ליום 08.09.2019 בשעה 12:00.
* לתשומת ליבכם, קיימת בדיקה ביטחונית ויתכנו עיכובים במתן אפשרות כניסה לבניין.
* יש לוודא כי ההצעה הוכנסה לתיבת המכרזים של מינהל התכנון.
* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז האמור במסמכי, המכרז גובר.


ט.ל.ח
 © בונים אונליין בע"מ כל הזכויות שמורות. רחוב י.ל.פרץ 32 חיפה 330610 טל': 04-8510510 , פקס: 04-8511042 אימייל: info@bonimonline.co.il
בניית אתרים ושיווק באינטרנט