דף ראשי עבודות עפר ופיתוח משכנתאות פרסם כאן! ספק אבן ושיש יצירת קשר
בניית מרפסות תלויות פרסם כאן! שלד וגמר אומדן עליות בנייה מאמרים בענף הבניה הוסף מכרז
לפי ח.פ./ת.ז. לפי אימייל

חוכמת חיים: ויתרו על חדר והרוויחו דירה

בתי פאר, מגרשי טניס ובריכות שחייה: היהודים האירנים כבשו את בוורלי הילס - ומרגיזים את השכנים

כך מתכננים עיר צפופה פי שניים מתל אביב - ללא גורדי שחקים

איפה נמכרה וילה 6 חדרים ב-1.6 מיליון שקל - ודירת 3 חדרים ב-1.25 מיליון שקל

לארי אליסון: "WeWork כמעט חסרת ערך; הטענה שזו חברת היי-טק - ביזארית"

כולם מבולבלים מהבחירות, אבל דבר אחד בטוח: מחירי הדירות ממשיכים לטפס

עסקת השבוע: דירת 7 חדרים בקצת יותר מ-2 מיליון שקל

"כשתקפו את השכנה שלי ברחוב הסמוך הבנתי שאני לא מדמיינת שהולכים אחריי"

מתחם הבורסה ברוטשילד: אור ירוק לפינוי-בינוי שיאפשר מגדלים בני 40 קומות

הכישלון של כחלון: קצב הבנייה ממשיך להידרדר - והמחסור בדירות צפוי להעמיק

עסקת ענק: אמות תרכוש את קניון קרית אונו מנכסים ובניין בחצי מיליארד שקל

אדם נוימן לעובדי WeWork: "מתחרט על טיפולי בהנפקה; חוויה מעוררת ענווה"

25 אלף שקל לדירה: העיריות שמחייבות יזמים לממן את עלויות התחזוקה בפינוי-בינוי

תתחרה בקניונים? פוקס מתרחבת לנדל"ן - ותקים מרכז קניות ליד אילת

מתחם היקב בראשל"צ חוזר להליכי התכנון - באישור היועמ"ש

נשמע מוכר? מחירי הנדל"ן בהונג קונג הם הדלק של מחאת הענק

מכה לעיריית רמת גן: אורנשטיין מכופף את כרמל שאמה – ומחזיר את תמ"א 38 לעיר

כישלון חרוץ: כך עלו מחירי הדירות בתקופת כחלון כשר אוצר

הדירקטוריון אישר: קובי אמסלם נבחר ליו"ר עמידר החדשה

אם הממשלה תסייע לקיבוצים - תיפתר מצוקת הדיור
אמון שערים
ד.ד.ניהול ובניה בע"מ
איריס שוסטר משכנתא
ידי נתנאל
י.מ .ספיר אלומיניום
איזי פרדו פרויקטים
בנית איכות-גלעד
פוינטגרף
נתשה עבודות עפר
רויאל גרניט
ב.י.ג.פרויקטים
 דף ראשי > מכרזים
בניה ותשתיות - שירותי יעוץ בתחום תכנון תכן מבנה ומסעות
מס' מכרז: 29423
תאריך פתיחה: 22/8/2019
סוגי תשתיות:
1. בניה
2. פיתוח
אזור:
צפון,  מרכז,  דרום, 
מיקום: ארצי
סוג בנייה:
1. מוסדי
שלב: מכרזים לביצוע
בניה לפלח:
ממשלתי,
התמחות:
אדריכל,מעצב,מתכנן בניה
אדריכלות: אחר
כבישים ותנועה: אחר
קבלן: טרם נבחר
מפרסם / יזם: כביש חוצה ישראל בע"מ
איש קשר: בונים אונליין טלפון: 04-8510510
מועד אחרון להגשת הצעות: 24/9/2019 עודכן בתאריך:  22/8/2019 שעה:  09:00
הערות: *כביש חוצה ישראל - מכרז/חוזה מספר 419124 שירותי יעוץ בתחום תכנון תכן מבנה מסעות לכבישים ומסילות עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ

חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן - "החברה") מזמינה בזה קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, ליווי, הנחיה ובקרה בתחום תכן מבנה מסעות לכבישים ומסילות עבור החברה, במסגרת פעילותו של צוות יועצים רב תחומי לליווי, הנחייה ובקרת התכנון של כלל הפרויקטים המקודמים ע"י החברה, הכל כמפורט בהסכם ובנספח השירותים המצורף לו (להלן - "השירותים").

1. החברה תבחר מבין המציעים שישתתפו בהליך שני זוכים לצורך מתן השירותים.

2. תקופת ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז תהיה לחמש שנים, החל ממועד חתימת ההסכם, כאשר לחברה בלבד שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה/ות נוספות, שלא יעלו יחדיו על תקופת הארכה כוללת של עד 24 חודשים.

3. תנאי סף מצטברים עיקריים להשתתפות במכרז:
3.1 מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה (שאינו תאגיד) הרשום כדין בישראל.
3.2 מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים").
3.3 מציע כנ"ל, העומד בדרישות סעיפים 2ב' ו - 2ב'(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
3.4 מציע כנ"ל, אשר במידה והצעתו תזכה במכרז, יעניק את השירותים באמצעות בעל תפקיד מוצע מטעמו העומד בדרישות ובתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.

4. הליך בחירת ההצעות ייערך בהליך תלת שלבי: (א) עמידה בתנאי הסף; (ב) שקלול מרכיבי האיכות; (ג) בדיקת ההצעה הכספית. החברה תבחר כזוכה/ים במכרז זה את המציע שהצעתו קיבלה את הציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר, והכול בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

5. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז, וכן את כל יתר האישורים והמסמכים הנדרשים לפי מסמכי המכרז.

6. מסמכי המכרז המלאים מצויים באתר האינטרנט של החברה תחת הלשונית "מכרזים", וניתן לעיין ולהפיק את מסמכי המכרז באמצעות הדפסתם מאתר האינטרנט האמור.

7. כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של החברה בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן, באופן שוטף, ובפרט סמוך למועד הגשת ההצעות, לגבי כל שינוי או עדכון כאמור.

8. המציעים רשאים להפנות אל החברה שאלות הבהרה ביחס למסמכי המכרז ותנאיו, עד ליום 4.9.19 לידי מר אלדר אלון בכתובת הדוא"ל .

9. את ההצעות במכרז יש להגיש בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במשרדי החברה בכתובת: רח' הרוקמים 26, מתחם עזריאלי, חולון, בניין D, קומה 4 ביום 24.9.19 (בלבד) בין השעות: 9:00 ועד לא יאוחר מהשעה: 16:00.

10. החברה אינה מתחייבת לבחור הצעה כלשהי, והיא רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו, או לדחותו מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

11. המידע בפרסום זה הינו תמציתי. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר החברה בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז.


ט.ל.ח
 © בונים אונליין בע"מ כל הזכויות שמורות. רחוב י.ל.פרץ 32 חיפה 330610 טל': 04-8510510 , פקס: 04-8511042 אימייל: info@bonimonline.co.il
בניית אתרים ושיווק באינטרנט