דף ראשי עבודות עפר ופיתוח משכנתאות פרסם כאן! ספק אבן ושיש יצירת קשר
בניית מרפסות תלויות פרסם כאן! שלד וגמר אומדן עליות בנייה מאמרים בענף הבניה הוסף מכרז
לפי ח.פ./ת.ז. לפי אימייל

חוכמת חיים: ויתרו על חדר והרוויחו דירה

בתי פאר, מגרשי טניס ובריכות שחייה: היהודים האירנים כבשו את בוורלי הילס - ומרגיזים את השכנים

כך מתכננים עיר צפופה פי שניים מתל אביב - ללא גורדי שחקים

איפה נמכרה וילה 6 חדרים ב-1.6 מיליון שקל - ודירת 3 חדרים ב-1.25 מיליון שקל

לארי אליסון: "WeWork כמעט חסרת ערך; הטענה שזו חברת היי-טק - ביזארית"

כולם מבולבלים מהבחירות, אבל דבר אחד בטוח: מחירי הדירות ממשיכים לטפס

עסקת השבוע: דירת 7 חדרים בקצת יותר מ-2 מיליון שקל

"כשתקפו את השכנה שלי ברחוב הסמוך הבנתי שאני לא מדמיינת שהולכים אחריי"

מתחם הבורסה ברוטשילד: אור ירוק לפינוי-בינוי שיאפשר מגדלים בני 40 קומות

הכישלון של כחלון: קצב הבנייה ממשיך להידרדר - והמחסור בדירות צפוי להעמיק

עסקת ענק: אמות תרכוש את קניון קרית אונו מנכסים ובניין בחצי מיליארד שקל

אדם נוימן לעובדי WeWork: "מתחרט על טיפולי בהנפקה; חוויה מעוררת ענווה"

25 אלף שקל לדירה: העיריות שמחייבות יזמים לממן את עלויות התחזוקה בפינוי-בינוי

תתחרה בקניונים? פוקס מתרחבת לנדל"ן - ותקים מרכז קניות ליד אילת

מתחם היקב בראשל"צ חוזר להליכי התכנון - באישור היועמ"ש

נשמע מוכר? מחירי הנדל"ן בהונג קונג הם הדלק של מחאת הענק

מכה לעיריית רמת גן: אורנשטיין מכופף את כרמל שאמה – ומחזיר את תמ"א 38 לעיר

כישלון חרוץ: כך עלו מחירי הדירות בתקופת כחלון כשר אוצר

הדירקטוריון אישר: קובי אמסלם נבחר ליו"ר עמידר החדשה

אם הממשלה תסייע לקיבוצים - תיפתר מצוקת הדיור
ש.א להנדסה
טיפרוניק פתרונות הנדסה
טל פרויקטים
חאלד את בלאל בע"מ
י.מ .ספיר אלומיניום
יהודה דדוש
עבודות עץ-חנן
פתרונות לשיפוצים
אבי שערים
ג.שרון הנדסה בע"מ
ב.י.ג.פרויקטים
 דף ראשי > מכרזים
בניה ותשתיות - עבודות השלמת תחנת שאיבה
מס' מכרז: 29459
תאריך פתיחה: 9/9/2019
סוגי תשתיות:
1. אינסטלציה / ביוב / ניקוז
2. בניה
אזור:
דרום, 
מיקום: אזור התעשייה נ.ע.מ
סוג בנייה:
1. מוסדי
שלב: מכרזים לביצוע
בניה לפלח:
ממשלתי,
סיווג מקצועי:
1. ג - 100 (בנייה) - 3 - לא מוכר לעבודות ממשלתיות
2. ב - 500 (משאבות טורבינות ותחנות שאיבה) - 3 - לא מוכר לעבודות ממשלתיות
התמחות:
חברות בנייה - ביצוע
בנייה לביצוע: בניה לביצוע
קבלני פיתוח
תיעול ביוב וניקוז מים: אחר
קבלן: טרם נבחר
מפרסם / יזם: משרד הכלכלה והתעשייה
אדריכל: נבחר
איש קשר: בונים אונליין טלפון: 04-8510510
מועד סיור קבלנים: 18/9/2019   שעה:  9.00 מקום מפגש:  כניסה ראשית לאזור התעשייה נ.ע.מ
* השתתפות חובה
מועד אחרון להגשת הצעות: 23/10/2019 שעה:  12:00
הערות: *משרד הכלכלה והתעשייה - מכרז פומבי מס' 14-2019 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות השלמת תחנת שאיבה באזור התעשייה נ.ע.מ

החברה המנהלת דנה הנדסה בע"מ, מתוקף היותה חברה-מנהלת מטעם משרד הכלכלה והתעשייה, מתכבדת להזמין בזאת, מציעים להגשת הצעתם למכרז זה.

1. תיאור העבודה: ביצוע עבודות השלמת תחנת שאיבה וסלילת דרך גישה באזור התעשייה נ.ע.מ.

2. תקופת-הביצוע המוצעת: 12 חודשים.

3. רשאים להשתתף במכרז, רק מציעים העונים על כל תנאי-הסף המפורטים במסמכי המכרז, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, על המציע לעמוד במכלול התנאים הבאים:
א. המציע רשום בפנקס הקבלנים בענף 500 בקבוצה ב' סיווג 3 או סיווג גבוה יותר ובנוסף, בענף ראשי בניה 100 בקבוצה ג' בסיווג 3 או סיווג גבוה יותר.
ב. המציע הינו בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות אשר התקבל ממנהלת רישום קבלנים מוכרים בענף 500 בקבוצה ב' סיווג 3 או סיווג גבוה יותר ובנוסף, בענף ראשי בניה 100 בקבוצה ג' בסיווג 3 או סיווג גבוה יותר.
ג. המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, לרבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום.
ד. המציע השלים* במהלך השנים 2012 ועד מועד הגשת ההצעות , כקבלן ראשי, תחנת שאיבה לביוב (לא כולל הקמת מט"ש) בהיקף כספי (בכל אחד מהם) של לפחות 5 מיליון ש"ח, לא כולל מע"מ. (*המונה "השלים" לעניין סעיף זה משמעו השלמת הקמת ובניית תחנת השאיבה לביוב (לא כולל הקמת מט"ש), סיום תקופת הרצה וקבלתה על ידי מזמין העבודות.
ה. המציע הינו בעל תעודת איכות ISO 9001:2015, בתוקף במועד הגשת ההצעות.
ו. אם המציע הינו חברה או שותפות- למציע אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה. לגבי מציע שהינו חברה- החברה איננה בסטטוס של חברה מפרת חוק ואיננה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
ז. על המציע לצרף להצעתו ערבות כספית בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית על-שם המציע (כמבקש הערבות) ולפקודת דנה הנדסה בע"מ, ע"ס 100,000 ש"ח, ובהתאם לתנאים ולנוסח הקבועים במסמכי-המכרז, וכשתוקף הערבות יהא עד לתאריך 31.12.19
ח. המציע השתתף בסיור קבלנים, אשר ייערך ביום 18.9.19 שעה 09:00. מקום המפגש לתחילת הסיור: כניסה ראשית לאזור התעשייה נ.ע.מ. ההשתתפות בסיור-הקבלנים הינה חובה.

4. על המציע לצרף להצעתו את כלל המסמכים והכתבים והאישורים הנדרשים להוכחת קיום תנאי-הסף ויתר תנאי-המכרז, המפורטים בחוברת מסמכי-המכרז.

5. את מסמכי-המכרז, ניתן לקבל בפנייה למייל בין התאריכים 18.9.19 – 25.9.19 בשעות העבודה הרגילות או בכנס מציעים אשר ייערך במשרדי החברה.

6. המציע רשאי לפנות למזמין לקבלת הבהרות למסמכי המכרז לאביעד כהן, ולא יאוחר מיום 25.9.19 בשעה 13:00 - יש לוודא הגעת הדוא"ל ע"י קבלת אישור בדוא"ל חוזר.

7. האמור בהזמנה/מודעה זו, אינו בא לגרוע מתנאי כלשהו הנזכר במסמכי-המכרז, אלא להוסיף עליהם בלבד . נוסח ההזמנה המלא והמחייב, הוא זה המופיע במסמכי-המכרז.

8. את ההצעה יש לשלשל לתיבת המכרזים שתוצב במשרדי דנה הנדסה בע"מ בת"א רח' יגאל אלון 57- קומה 1, לא יאוחר מיום 23.10.19 בשעה 12:00

9. מובהר ומודגש בזאת, כי ההתקשרות והתשלום למציע שהצעתו תזכה במכרז, כפופים לאישור תקציבי ובהעברת כספים בפועל מאת משרד הכלכלה.

10. החברה-המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, לקבל חלק מן המכרז ולהוציא לפועל ע"י הזוכה חלק מן העבודה בלבד. החברה-המנהלת אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי והדבר מסור לשיקול דעתה הבלעדית והמוחלט של החברה-המנהלת.

ט.ל.ח
 © בונים אונליין בע"מ כל הזכויות שמורות. רחוב י.ל.פרץ 32 חיפה 330610 טל': 04-8510510 , פקס: 04-8511042 אימייל: info@bonimonline.co.il
בניית אתרים ושיווק באינטרנט